Mostra de Teatro infantil e xuvenil

O Padroado da Cultura do Concello de Narón  é pioneiro en Galicia na realización  dunha Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil para escolares, na que participa alumnado de Narón e Comarca, e  na que teñen participado entorno a 6.300 escolares nesta última edición de 2017. O Padroado realiza funcións para todos os niveis educativos, dende as Escolas Infantís Municipais (de 0 a 3 anos) ata  Bacharelato e Ciclos Formativos.

A Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil do Padroado da Cultura do Concello de Narón ten como obxetivo principal actúar como axente socializador, permitindo o aceso de novos públicos ao mundo das artes escénicas. Realizando ademais das propias funcións teatrais, actividades didácticas e formativas entorno ao mundo da escea.