En base ao establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que está facilitando os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: Padroado da Cultura do Concello de Narón (en adiante Padroado) con domicilio en R/ Holanda s/n 15570, Narón, A Coruña; CIF G15157159.

1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os datos recopilados serán únicamente os detallados nos formularios de contacto e de achega de material.

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal dacordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio Web.
  • Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquedanzas que poida ter relativas á información incluida no Sitio Web, así como calquera outra consulta que poida ter.
  • Xestionar o cumprimento, mentemento, desenvolvemento e control de calquera relación que a ENTIDADE manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode conlevar que non sexa posible xestionar a súa petición a través dos formularios de contacto.

No caso de que achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de ter informado e obtido o consentimento para achegalos coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes do presente Aviso Legal.

2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación baséase no consentimento que vostede ofrece ao facer clic no botón "ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS".

3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non cederemos os seus datos a terceiros.

4.- DEREITOS

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso ós seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ó esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a negarse ó tratamento.
  • Dereito á portabilidade dos datos.

Para exercer os seus dereitos ten que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.