OBXECTIVO

Un portal para acercar a Administración municipal á cidadanía, baseado nos principios de transparencia e bo goberno

SOLICITAR INFORMACION

Se desexa exercer o seu Dereito de Acceso á Información Pública pode realizalo dende aquí.