Novas

15/09/2020
[comment_count]

Poñemos á venda as localidades para ver a Joaquín Reyes o vindeiro 13 de decembro no Pazo da Cultura de Narón.

11/09/2020
[comment_count]

Ante a situación xerada pola covid19, O Padroado da Cultura tomará as seguintes medidas para a asistencia a espectáculos dentro do Pazo da Cultura.

1.- Será obrigatorio o uso da máscara en todo o recinto, o público terá a súa disposición xel hidroalcohólico nos puntos de acceso.

 

2.- É recomendable chegar ao Pazo da Cultura con media hora de antelación para facilitar a acomodación do público, que será do seguinte xeito:

- Localidades con Nº impar: accederán pola ENTRADA PRINCIPAL do Pazo da Cultura, situada na parte superior da r/ Holanda.

- Localidades con Nº par: accederán pola PORTA CENTRAL da fachada principal do Pazo da Cultura, situada na r/ Holanda.

 

3- A saída do recinto realizarase polas portas traseiras do Pazo da Cultura (aparcadoiro de persoal). Ordenarase o desaloxo da sala por filas no momento de finalizar o espectáculo, de forma paulatina seguindo as indicacións do persoal ao cargo.

 

4.- Acomodación en sala: Os grupos de persoas conviventes poderán adquirir localidades contiguas e deixarase unha butaca libre por cada lado para garantir as distancias de seguridade.

 

5.- O Padroado resérvase o dereito de recolocar aos usuarios /as que fora necesario para garantir a distancia de seguridade.

 

O público asistente deberá cumprir coas normas en cuestión sanitaria así como as indicacións do persoal de sala.

Recorde:

-Non permanecer parado en zonas de tránsito.

-Manter a distancia de seguridade.

-Reducir ao mínimo os desprazamentos polo recinto.

 

Grazas pola súa colaboración.

31/08/2020
[comment_count]

O Grupo de Baile Tradicional Alxibeira do Padroado da Cultura de Narón estará dirixido desde esta temporada polo prestixioso bailador e coreógrafo Quique Peón, un dos máis importantes investigadores e docentes do noso baile e a nosa música tradicionais. A longa carreira profesional do novo director de Alxibeira está centrada na investigación etnográfica, realizando un extenso labor de recollida de campo e recuperando e restaurando centos de bailes, danzas, músicas, traxes, instrumentos e costumes. Gañou innumerables premios a nivel nacional e internacional e dirixiu desde 1982 o Grupo de Música e Baile Tradicional Xacarandaina da Coruña.

31/08/2020
[comment_count]

Con relación á actividade das Escolas Culturais neste curso lebramos que:

1. Até o día 25 de setembro estará aberto o prazo de matrícula nas actividades das Escolas Culturais do Padroado da Cultura. As persoas interesadas poderán matricularse no Pazo da Cultura de Narón, en horario de 09:00 a 14:00 e de 17:00 a 19:00 h (entre luns e venres) e de 10:00 a 13:00 h (sábados).

2. Na actual situación de CRISE SANITARIA POLO COVID19, o Padroado da Cultura do Concello de Narón ha de garantir o cumprimento de todas as medidas de seguridade e prevención establecidas polas autoridades competentes. O cumprimento destas medidas terá carácter prioritario na organización dos grupos de traballo de cada escola e na programación das actividades, o que suporá adaptación de espazos, horarios e número de integrantes por grupo.

3. A conformación definitiva dos grupos, integrantes, espazos, días e horas de actividades escolares serán comunicados antes do comezo do curso. As persoas matriculadas a quen non resulten convenientes os días e horas asignados poderán solicitar a devolución do importe da matrícula até o día 30 de outubro.

4. Os protocolos para o desenvolvemento das aulas e materias programadas en cada escola e nivel, así como para a realización dos ensaios e actuacións dos grupos artísticos do Padroado, serán comunicados polo persoal docente a cada grupo no primeiro día de actividade.

5. O cumprimento das medidas de prevención e seguridade dispostas é obrigatorio para todo o alumnado e persoal vinculado ás actividades das Escolas Culturais.

25/08/2020
[comment_count]

A partir do 26 de agosto poderán realizarse as matrículas nas Escolas Culturais Municipais nas oficinas do Pazo da Cultura

Páxinas