O EMPAPELADO AMARELO

DATOS BÁSICOS

A QUINTA DO CUADRANTE - EMPAPELADO AMARELO

O EMPAPELADO AMARELO É...

- Unha posta en valor do papel das mulleres como creadoras ao longo da historia, invisibilizadas por un sistema que condena á metade da humanidade ao esquecemento.

- Unha experiencia teatral que afonda na crise actual dos modelos de relacións amorosas baseadas nunha serie de valores que debemos poñer en cuestión.

- Un monólogo que reflexiona sobre a problemática contemporánea do papel da muller como nai poñendo en cuestióna visión tradicional dos roles de xénero    dentro do fogar.

- Unha defensa da liberdade individual fronte aos roles tradicionais de xénero.

- Unha aposta pola necesaria rebelión contra un sistema mercantilista no que prima como valor esencial a produtividade, esquecendo outros valores que van máis aló do excesivo racionalismo.

- Unha peza teatral que afonda na necesidade de mergullarse no caudal creativo interno como modo de construírnos como seres humanos completos.

Xénero: 
  • Teatro
Lugar do espectáculo: 
Pazo da Cultura
Duración: 
1 HORA
Prezos: 
Público Xeral 9,50€ / 6.65€ Abonados, Desempregados ou Carne Xove ou de Estudante(ata 25 anos)
Información da billeteira: 

ESPECTÁCULO EN PERÍODO DE VENTA DE ABONADOS ATA O 4 DE XANEIRO DE 2019

A VENDA DE LOCALIDADES A PREZO REDUCIDO FARASE EXCLUSIVAMENTE NO DESPACHO DE BILLETES DO PAZO DA CULTURA PRESENTANDO A PERTINENTE DOCUMENTACIÓN

Funcións: 
Venres, 15 de Marzo de 2019 20:30
o_empapelado_amarelo.jpg