Na liña seguida no programa, de revitalizar feitos de carácter antropolóxico-culturais como estratéxia de dinamización comunitaria, percurando que cada parroquia ou barrio teña ubicada unha propia e singularizada, sen perdela transversalización territorial que vencella a todas elas ó través da participación nas organizadas en outras parroquias municipais, enmárcase o SAMAIN que se executará en Trasancos -San Mateo-. Por tanto afondárase nesta costume ritualizada arredor do mundo do alén e dos finados que tantas raíces afonda na nosa cultura popular. Trátase en fin de crear unha dinámica de participación da poboación na búsqueda de elementos culturais aínda permanentes na memoria dos máis vellos, na investigación e na realización das acción do propio Samaín.