>

Dentro de las determinaciones aprobadas por el Reglamento de Organización General del Concello de Narón (BOP n.20 de 1 de febrero de 2010), se índíca:

Cultura – O desenvolvemento cultural do Concello realizase fundamentalmente a través do Padroado de Cultura , que asume como competencias mínimas:

1. Estimulo e promoción de actividades culturais

2. Organización de espectulos teatrais, musicais e de índole cultural en xeral

3. Organización Festival Folckorico internacional

4. Organizcion actos culturais por barrios e parroquias

5. Administración de escolas culturais municipais

6. Mantemento integral  e xestion de auditorio e centros culturais municipais

7. Xestion do uso das instalacions culturais municipais

8. Obras publicas de carácter cultural

9. Convenios, patrocinios e mecenazgos culturais

10. Subvencions culturais

11. organización actos culturais, cursos, conferencias…    

Español