Altos Cargos

A  Xunta de goberno do Padroado está formada por:

Cargo Titular
Presidente Jóse Manuel Blanco Suárez
VicePresidenta Marián Ferreiro Díaz
Vocal Guillermo Sánchez Fojo
Vocal Teresa Sabio Rodríguez
Vocal Octavio Dopico Pérez
Vocal André Abeledo Fernández
Vocal Patricia Aneiros Freire
Vocal Mª Isabel Mouriz Prieto
Vocal Manuel Pernas Rodríguez
Vocal Avelino Rouco Hermida
Vocal Oscar Beceiro Hermida
Vocal Antonio López Anca
Vocal Xosé Francisco Roade Servia
Director técnico Luciano Fernández Vicente
Xerente María de los Angeles Manteiga Fulgueira
Secretario Anxo Franco Bañobre