Café Teatro

O Café Teatro, sito no Pazo da Cultura, conforma un equipamento ideal para espectáculos de pequeno formato , onde o contacto có público é indispensable. Cun aforo máximo de 120 prazas, ten unha configuración modulable que permite ter a apariencia habitual de auditorio u ben a de Café Teatro propiamente dita, constituida por unha mesa con espazo para 4 persoas. Preséntase ademáis como o espazo perfecto para presentacións e conferencias.