Desempregado/a

Se neste momento non estás traballando pero contas coa Tarxeta de Demandante de Emprego, podes beneficiarte de un desconto nas entradas de ata un 30% en espectáculos programados directamente polo Padroado da Cultura. No despacho de billetes do Pazo da Cultura te informaran das tarifas de cada espectáculo.